1980-1984

Fallas 1980

Mª Isabel San Valero García
Marina Puig Fargueta
Luis Boix López.¨Llum a la política¨
Luis Boix López.¨Las cinco artes de Valencia¨

Fallas 1981

Beni Mari Ribera Santiago
Marta Hurtado Chismol
Luis Boix López.¨València, sempre triunfal¨
Luis Boix López . ¨La festa dels bous¨

Fallas 1982

Mª Del Dolors Esteve Andrés
Mª Isabel Jara Terradez
Ramön Espuig.¨Menjars, a la carta valenciana¨
J. Ramón Espuig.¨¡Valencia! ¡que ¨guapa¨ eres!

Fallas 1983

Marisa Quintanilla Alfaro
Mª Pilar Mallea Cabello
Ramón Espuig Romeu.¨La lluita contra l´abus¨
Ramón Espuig Romeu.¨Aires vindran,que de casa nos trauran¨

Falla 1984

Silvia Roig Boronat
Ana Guillén Mateu
Ramón Espuig Romeu¨El llarador satisfet de trobar un camí dret¨
Ramón Espuig Romeu¨Hi ha qui per joliol descansa gracies a la pasta gansa¨